Usługi

5 maja 2018
Pomoc osobom chcącym przejść na samozatrudnienie i założyć własną działalność. Kalkulacja korzyści wynikających z samozatrudnienia oraz pomoc w wyborze formy prawnej i właściwego opodatkowania.

Prowadzenie uproszczonej księgowości dla małych firm tzw. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Rozliczenia najmu prywatnego nieruchomości, pomoc w doborze najodpowiedniejszej formy opodatkowania przychodów oraz przygotowanie kompleksowych rozliczeń z urzędem skarbowym

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, tzw pełna księgowość

Rejestracja Spółek z o.o.
Profesjonalna pomoc w założeniu kapitałowych spółek handlowych, posiadających osobowość prawną.

Zatrudnianie cudzoziemców
Pomoc w legalizacji zatrudnienia obywateli z zagranicy.

Brak komentarzy