Zmiana formy opodatkowania
Różne / 1 stycznia 2020

Zmiana formy opodatkowania Do kiedy zmienić formę opodatkowania, jak zmienić formę opodatkowania -podatek na liniowy? Takie pytania zadają sobie przedsiębiorcy, którzy w trakcie roku śledzą swoje przychody i np. zbliżają się w skali podatkowej do drugiego progu podatkowego lub gdy już go przekroczyli i musieli wpłacić 32 % zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku kiedy nie możemy lub nie zmieni wiele, w tej kwestii rozliczenie naszych dochodów wspólnie z małżonkiem, pozostaje zmiana formy opodatkowania z zasad ogólnych na liniowe. ⌚️Zmiana opodatkowania z zasad ogólnych na liniowe lub ryczałt możemy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód. Zazwyczaj oznaczać będzie to do 20 lutego 2020 r. oczywiście jeżeli jakieś przychody osiągnęliśmy w styczniu 2020r. 🚩W przypadku zmian opodatkowania związanych z szczególną formą jaką jest kartą podatkowa mamy na to czas do 20 stycznia. Zmian formy opodatkowania możemy najprościej dokonać poprzez zmianę wpisu CEiDG w pozycji 18. Jak samodzielnie tego dokonać dowiesz się z wpisu Jak zmienić formę opodatkowania w kilku prostych krokach za pomocą profilu zaufanego.