Niższy ZUS w 2020r. czyli „Mały ZUS” i „Mały ZUS plus”
Różne / 7 stycznia 2020

Niższy ZUS w 2020r. czyli „Mały ZUS” i „Mały ZUS plus”   Istnieje możliwość opłacenia obniżonych składek społecznych dla przedsiębiorców, pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów, przede wszystkim niskich przychodów. Rozwiązaniem tym jest „Mały ZUS” , a już wkrótce również „Mały ZUS plus”. Druga cześć składki odprowadzanej do ZUS, składka zdrowotna  niestety nie ulega obniżeniu i płatna jest w pełnym wymiarze. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEiDG, kryteria jakie musisz spełnić to min: przychód z tyt. działalności gospodarczej w 2019 nie przekroczył 67 500 zł; czas prowadzenia działalności w 2019 r wynosił minimum 60 dni. Jeżeli prowadziłeś firmę przez część roku (ale minimum 60 dni) limit przychodów  jest odpowiednio niższy. Chcąc płacić mniejszy zus od stycznia: Zobacz również https://www.facebook.com/twojulubionyksiegowy/ Zgłaszasz się do ubezpieczeń z kodem od 05 90 w terminie 7dni : od 1 stycznia czyli 8 stycznia 2020r.; od pierwszego dnia, w którym skończył się okres preferencji i spełnione są warunki do korzystania z „małego ZUS; od dnia wznowienia działalności po jej zawieszeniu. Jeśli kontynuujesz korzystanie z „małego ZUS” po 2019 r. , w 2020 r. nie składasz dokumentów zgłoszeniowych. ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II Kolejnym obowiązkiem jaki należy wypełnić to złożyć do ZUS deklarację rozliczeniową bądź w imiennym raporcie…