Niższy ZUS w 2020r. czyli „Mały ZUS” i „Mały ZUS plus”

7 stycznia 2020

Niższy ZUS w 2020r. czyli „Mały ZUS” i „Mały ZUS plus”

 

Istnieje możliwość opłacenia obniżonych składek społecznych dla przedsiębiorców, pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów, przede wszystkim niskich przychodów. Rozwiązaniem tym jest „Mały ZUS” , a już wkrótce również „Mały ZUS plus”.

Druga cześć składki odprowadzanej do ZUS, składka zdrowotna  niestety nie ulega obniżeniu i płatna jest w pełnym wymiarze.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEiDG, kryteria jakie musisz spełnić to min:

  • przychód z tyt. działalności gospodarczej w 2019 nie przekroczył 67 500 zł;
  • czas prowadzenia działalności w 2019 r wynosił minimum 60 dni.

Jeżeli prowadziłeś firmę przez część roku (ale minimum 60 dni) limit przychodów  jest odpowiednio niższy.

Chcąc płacić mniejszy zus od stycznia:

Zobacz również https://www.facebook.com/twojulubionyksiegowy/

Zgłaszasz się do ubezpieczeń z kodem od 05 90 w terminie 7dni :

  • od 1 stycznia czyli 8 stycznia 2020r.;
  • od pierwszego dnia, w którym skończył się okres preferencji i spełnione są warunki do korzystania z „małego ZUS;
  • od dnia wznowienia działalności po jej zawieszeniu.

Jeśli kontynuujesz korzystanie z „małego ZUS” po 2019 r. , w 2020 r. nie składasz dokumentów zgłoszeniowych.

ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II

Kolejnym obowiązkiem jaki należy wypełnić to złożyć do ZUS deklarację rozliczeniową bądź w imiennym raporcie miesięcznym przedstawić informację o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II.

Kalkulator wyliczenia składki ZUS

Składkę w prosty sposób wyliczysz za pomocą kalkulatora https://eskladka.pl/Calculator

Mały ZUS plus.

Wady rozwiązania uzależnienia płacenia niższego zusu od przychodów, kiedy to dochód może nie wystąpić są oczywiste. Szansą na zniwelowanie wad dotychczasowego programu jest nowelizacja zasad preferencji w opłacaniu ZUS tzw „Mały ZUS plus”, która ma zacząć obowiązywać od lutego 2020r. Podstawowe kryteria jakie wprowadza to przychód poniżej 120 000 zł., a dochód poniżej 60 000 zł.

Pamiętaj, że nie skorzystasz z „małego zusu” jeżeli:

  • Działalność prowadzona byłą krócej niż 60 dni.
  • Podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
  • Wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
  • Masz prawo skorzystać z preferencyjnego zus (od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia).

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *