Niższy ZUS w 2020r. czyli „Mały ZUS” i „Mały ZUS plus”
Różne / 7 stycznia 2020

Niższy ZUS w 2020r. czyli „Mały ZUS” i „Mały ZUS plus”   Istnieje możliwość opłacenia obniżonych składek społecznych dla przedsiębiorców, pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów, przede wszystkim niskich przychodów. Rozwiązaniem tym jest „Mały ZUS” , a już wkrótce również „Mały ZUS plus”. Druga cześć składki odprowadzanej do ZUS, składka zdrowotna  niestety nie ulega obniżeniu i płatna jest w pełnym wymiarze. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEiDG, kryteria jakie musisz spełnić to min: przychód z tyt. działalności gospodarczej w 2019 nie przekroczył 67 500 zł; czas prowadzenia działalności w 2019 r wynosił minimum 60 dni. Jeżeli prowadziłeś firmę przez część roku (ale minimum 60 dni) limit przychodów  jest odpowiednio niższy. Chcąc płacić mniejszy zus od stycznia: Zobacz również https://www.facebook.com/twojulubionyksiegowy/ Zgłaszasz się do ubezpieczeń z kodem od 05 90 w terminie 7dni : od 1 stycznia czyli 8 stycznia 2020r.; od pierwszego dnia, w którym skończył się okres preferencji i spełnione są warunki do korzystania z „małego ZUS; od dnia wznowienia działalności po jej zawieszeniu. Jeśli kontynuujesz korzystanie z „małego ZUS” po 2019 r. , w 2020 r. nie składasz dokumentów zgłoszeniowych. ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II Kolejnym obowiązkiem jaki należy wypełnić to złożyć do ZUS deklarację rozliczeniową bądź w imiennym raporcie…

Jak zmienić formę opodatkowania w kilku prostych krokach za pomocą profilu zaufanego
Różne / 2 stycznia 2020

Zmiana formy opodatkowania w CEiDG przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego Zmienić formę opodatkowania w kilku prostych krokach możemy nie wychodząc z domu przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Kiedy można dokonać takiej zmiany dowiesz się z wpisu Zmiana formy opodatkowania Wchodzimy w tym celu na stronę CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ Klikamy ZALOGUJ w prawym górnym rogu Wybieramy profil zaufany Klikamy podpisz profilem zaufanym Wprowadzamy kod Klikamy ZMIEŃ DANE Wybieramy „Na podstawie konta użytkownika” i klikamy Dalej   W wniosku w polu 01 wpisujemy Datę bieżącą W pkt 3.15 wybieramy z listy „składam oświadczenia” Wybieramy w polu 12 -ZUS Zaznaczamy checkbox w polu nr 18 i wybieramy nową formę opodatkowania Klikamy następnie u dołu strony DALEJ A następnie podpisujemy i wysyłamy wniosek

Zmiana formy opodatkowania
Różne / 1 stycznia 2020

Zmiana formy opodatkowania Do kiedy zmienić formę opodatkowania, jak zmienić formę opodatkowania -podatek na liniowy? Takie pytania zadają sobie przedsiębiorcy, którzy w trakcie roku śledzą swoje przychody i np. zbliżają się w skali podatkowej do drugiego progu podatkowego lub gdy już go przekroczyli i musieli wpłacić 32 % zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku kiedy nie możemy lub nie zmieni wiele, w tej kwestii rozliczenie naszych dochodów wspólnie z małżonkiem, pozostaje zmiana formy opodatkowania z zasad ogólnych na liniowe. ⌚️Zmiana opodatkowania z zasad ogólnych na liniowe lub ryczałt możemy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód. Zazwyczaj oznaczać będzie to do 20 lutego 2020 r. oczywiście jeżeli jakieś przychody osiągnęliśmy w styczniu 2020r. 🚩W przypadku zmian opodatkowania związanych z szczególną formą jaką jest kartą podatkowa mamy na to czas do 20 stycznia. Zmian formy opodatkowania możemy najprościej dokonać poprzez zmianę wpisu CEiDG w pozycji 18. Jak samodzielnie tego dokonać dowiesz się z wpisu Jak zmienić formę opodatkowania w kilku prostych krokach za pomocą profilu zaufanego.

Oswajamy RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Różne / 24 maja 2018

Co to jest RODO Wiele paniki wywołuje ostatnio ten skrót, przedsiębiorców straszy się milionowymi karami, czy bez przyczyny…skoro nawet znany portal nazwa.pl podaje jako przyczynę ograniczenia swej oferty (usługi sklepu internetowego), wprowadzenie nowych regulacji? Panika jak zwykle jest złym doradcą, a że jesteśmy bombardowani informacjami i ofertami, firm które chcą nam pomóc w tym temacie postaram się przybliżyć w skrócie zagadnie- ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016.W teorii rozporządzenie, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 ma chronić osoby fizyczne przed nadmiernym, nieupoważnionym obrotem informacjami na ich temat. Kogo obowiązuje RODO? Odpowiedź jest prosta każdego przedsiębiorcę, który prowadzi działalność na terenie UE. Ochronie podlegają „dane osobowe” czyli dane pozwalające zidentyfikować, że dana osoba to konkretnie ten osobnik np. imię, nazwisko i adres e-mail oraz wszelkie informacje przypisane do tej osoby. Przetwarzanie danych to min. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Już widać, że każdy z nas zbiera i przetwarza dane, bo czy nie mamy listy kontrahentów, dla których świadczymy…